JOIN Telegram
वर्तमान भरती  | अँप डाउनलोड   | सराव पेपर्स  
Breaking News

PWBD

भारतीय टपाल विभाग अंतर्गत १० वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी आकर्षक वेतनावर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) – रु. १२,०००/- ते रु. २९,३८०/- वेतनावर शाखा पोस्टमास्तर (BPM) आणि रु. १०,०००/- ते रु. २४,४७०/- वेतनावर सहाय्यक शाखा पोस्टमास्तर (ABPM) पदांच्या एकूण ४४,२२८ भरतीं अंतर्गत नोकरीच्या सुवर्णसंधीची जाहिरात प्रकाशित

IDP GDS Recruitment 2024 - Indian Department of Posts invites Online applications from date 15/07/2024 to 5/8/2024 for the....

Read More »

इंडियन बँक (IB) अंतर्गत विविध पदवीधरांसाठी रु. १२,०००/- ते रु. १५,०००/- वेतनावर शिकाऊ उमेदवार पदाच्या एकूण १५०० भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

Indian Bank Apprenticeship 2024 - Indian Bank invites Online applications in prescribed format from Indian Citizens till last....

Read More »

भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्था (IITM), पुणे येथे विविध ME/M.Tech./M.Sc./M.S./ शिक्षितांसाठी रु. ३७,०००/- दरमहा विदयावेतनावर संशोधन अध्ययेता पदाच्या एकूण ३० भरतींसाठी प्रवेश अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

IITM MRFP RF Notification 2024 - Indian Institute Of Tropical Meteorology, Pune invites Online applications in prescribed format till.....

Read More »

मुंबई विदयापीठ, मुंबई येथे विविध पदव्युत्तर शिक्षित/पीएच. डी. धारकांसाठी रु. ५७,७००/- ते रु. १,४४,२००/- पर्यंतच्या वेतनावर विविध विदयाशाखांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक/उपग्रंथपाल आणि सहाय्यक प्राध्यापक/सहाय्यक ग्रंथपाल पदांच्या एकूण १५२ भरतीं अंतर्गत नोकरीची सुवर्णसंधी  

MU Mumbai API Recruitment 2024 - University Of Mumbai invites Online applications & Offline applications in prescribed format...

Read More »

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), मुंबई येथे MBA/PGDM शिक्षितांसाठी आकर्षक वेतनावर विशेषज्ञ श्रेणी अधिकारी-विशेषज्ञ श्रेणी अधिकारी-उपव्यवस्थापक (विपणन-वित्त संस्था) पदांच्या एकूण ४ भरतीं अंतर्गत नोकरीच्या संधीची जाहिरात प्रकाशित

SBI DM (Marketing - FI) Recruitment 2024 - State Bank of India invites Online applications till the last date 24/07/2024 for the.....

Read More »

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) अंतर्गत येथे BE/B. Tech (IT/Comp. Sci./Electronics/Electronics & Instrumentations) शिक्षितांसाठी आकर्षक वेतनावर विशेषज्ञ श्रेणी अधिकारी-वरिष्ठ/सहाय्यक उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक आणि उपव्यवस्थापक पदांच्या एकूण १६ भरती जाहीर

SBI VP/M/DM (IS Audit) Recruitment 2024 - State Bank of India invites Online applications till the last date 24/07/2024 for the Specialist....

Read More »

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) अंतर्गत सहभागी बँकांमध्ये पदवीधर उमेदवारांसाठी लिपिक श्रेणी पदाच्या एकूण ६१२८ भरतींसाठी संयुक्त भरती प्रक्रियेच्या (CRP Clerks -XIV ) प्रवेश परीक्षा अर्जासाठी जाहिरात प्रकाशित

IBPS CRP Clerks-XIV Recruitment 2024 - Institute Of Banking Personnel Selection invites Online applications till last...

Read More »

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत रु. ४९,१००/- ते रु. १,५५,८००/- पर्यंतच्या वेतनावर सहाय्यक संचालक/संशोधन अधिकारी/प्रकल्प अधिकारी, गट-अ संवर्ग पदाच्या एकूण २६ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित – शुध्दीपत्रक

MPSC OBBW Group-A Recruitment 2024 - Maharashtra Public Service Commission invites Online applications in prescribed....

Read More »

आयुध निर्माण कारखाना, भंडारा येथे DE/BE/BA/B.Com./BCA/BSc./BHM शिक्षितांसाठी रु. ९,०००/- दरमहा विदयावेतनावर अभियांत्रिकी पदवीधर, सामान्य शाखा पदवीधर आणि रु. ८,०००/- दरमहा विदयावेतनावर अभियांत्रिकी पदविकाधारक शिकाऊ उमेदवार पदांच्या एकूण ४९ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

OFBA Apprenticeship Recruitment 2024 - Ordinance Factory Bhandara invites Offline applications in the prescribed format till last...

Read More »

भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अंतर्गत BE (Civil) शिक्षितांसाठी आकर्षक वेतनावर उपव्यवस्थापक (तांत्रिक) पदाच्या ६० भरतीं अंतर्गत नोकरीच्या सुवर्णसंधीची जाहिरात प्रकाशित

NHAI DM (Technical) Recruitment 2024 - National Highways Authority of India invites Online applications from candidates...

Read More »