JOIN Telegram
वर्तमान भरती  | अँप डाउनलोड   | सराव पेपर्स  
Breaking News

Science Stream Jobs

VNIT नागपूर येथे M. Tech/ME (Bio/Chem./Food/Agri. Engineering/Bio/Chem./Food Technology/Food/Bio Process) शिक्षितांसाठी रु. ३१,०००/- दरमहा विदयावेतनावर प्रकल्प सहयोगी-I/कनिष्ठ संशोधन अध्ययेता पदावर नोकरीची संधी

VNIT Nagpur PA-I/JRF Job 2024 - Visvesvaraya National Institute Of Technology (VNIT), Nagpur invites Online applications till....

Read More »

विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (VNIT), नागपूर येथे M.Sc. Chemistry (Organic Chemistry)/Biochemistry/Industrial Chemistry Specialization शिक्षितांसाठी रु. ३१,०००/- दरमहा विदयावेतनावर कनिष्ठ संशोधन अध्ययेता पदावर नोकरीच्या संधीची जाहिरात प्रकाशित

VNIT Nagpur JRF Chemistry Job 2024 - Visvesvaraya National Institute Of Technology, Nagpur invites Online & Offline applications...

Read More »

महात्मा फुले कृषी विदयापीठ (MPKV) अंतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृषी महाविदयालय, कोल्हापूर येथे Degree/Diploma (Agriculture) शिक्षितांसाठी रु. १६,५००/- दरमहा वेतनावर कृषी सहाय्यक पदांच्या २ भरतीं अंतर्गत नोकरीची संधी

MPKV RCSMCA AA Recruitment 2024 - Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj College Of Agriculture, Kolhapur invites....

Read More »

इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) अंतर्गत सहभागी बँकांमध्ये पदवीधर उमेदवारांसाठी लिपिक श्रेणी पदाच्या एकूण ६१२८ भरतींसाठी संयुक्त भरती प्रक्रियेच्या (CRP Clerks -XIV ) प्रवेश परीक्षा अर्जासाठी जाहिरात प्रकाशित

IBPS CRP Clerks-XIV Recruitment 2024 - Institute Of Banking Personnel Selection invites Online applications till last...

Read More »

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर अंतर्गत B.Sc./BE/B.Tech/B.Arch./M.Arch./M.Sc./M.Sc.Tech/M. Tech/ME/Ph.D. शिक्षितांसाठी रु. ५६,१००/- ते रु. १,७७,५००/- वेतनावर विविध सहयोगी वैज्ञानिक पदाच्या एकूण ५ भरतीं अंतर्गत नोकरीची सुवर्णसंधी

MRSAC Nagpur AS Recruitment 2024 - Maharashtra Remote Sensing Application Center, Nagpur invites Offline applications in....

Read More »

नागपूर वनविभाग, नागपूर येथे B.V.Sc/M.V.Sc. शिक्षितांसाठी रु. ५०,०००/- दरमहा वेतनावर पशुवैदयकीय अधिकारी आणि रु. २७,०००/- दरमहा वेतनावर पशुवैदयकीय पर्यवेक्षक पदांच्या एकूण ४ भरतींसाठी अर्जाची सूचना

MahaForest Nagpur Division Recruitment 2024 - Deputy Forest Conservator, Forest Department Nagpur invites Online/Offline....

Read More »

शिवाजी विदयापीठ, कोल्हापूर येथे विविध अनुदानित/विना अनुदानित विभाग/अभ्यासक्रम आणि दूरस्थ व ऑनलाईन शिक्षण (सेल्फ सपोर्टींग अभ्यासक्रम) अंतर्गत MA/M.Com./MSc./MBA/LLM/ME/M.Tech./MCA/M. Pharm./Ph.D. धारकांसाठी रु. ३६,०००/- ते रु. ४०,०००/- पर्यंतच्या वेतनावर विविध विषय सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ११४ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

SU Kolhapur AP Recruitment 2024 - Shivaji University, Kolhapur invites Online applications in prescribed format till last date...

Read More »

शिवाजी विदयापीठ, कोल्हापूर येथे दूरस्थ आणि ऑनलाईन शिक्षण (सेल्फ सपोर्टींग अभ्यासक्रम) अंतर्गत MA/M.Com./MSc./MBA/Ph.D. धारकांसाठी रु. ४२,०००/- दरमहा वेतनावर विविध विषय सहयोगी प्राध्यापक पदांच्या एकूण १० भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

SU Kolhapur Asso. Prof. Recruitment 2024 - Shivaji University, Kolhapur invites Online applications in prescribed format till last...

Read More »

शिवाजी विदयापीठ, कोल्हापूर येथे रु. ३६,०००/- ते रु. ४०,०००/- पर्यंतच्या वेतनावर अभ्यासक्रम समन्वयक पदांच्या एकूण ४ भरतीं अंतर्गत नोकरीच्या संधीची जाहिरात प्रकाशित

SU Kolhapur CC Recruitment 2024 - Shivaji University, Kolhapur invites Online applications in prescribed format till last...

Read More »

इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस फोर्स (ITBP) अंतर्गत रु. २५,५००/- ते रु. ८१,१००/- वेतनावर हेड कॉन्स्टेबल (शिक्षण आणि ताणतणाव समुपदेशक) पदाच्या एकूण ११२ भरती जाहीर

ITBP HC (E/SC) Recruitment 2024 - Indo-Tibetian Border Police Force invites Online applications in prescribed format from eligible...

Read More »