JOIN Telegram
वर्तमान भरती  | अँप डाउनलोड   | सराव पेपर्स  
Breaking News

Teaching Jobs

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत शासकीय दन्त महाविदयालये आणि रुग्णालये येथे रु. ५७,७००/- ते रु. २,११,५००/- वेतनावर सहाय्यक प्राध्यापक गट-ब संवर्गातील पदांच्या एकूण १२ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

MPSC MMERS Dental AP Recruitment 2024 - Maharashtra Public Service Commission invites Online applications in prescribed...

Read More »

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत शासकीय वैदयकीय महाविदयालये येथे रु. १,४४,२००/- ते रु. २,१८,२००/- वेतनावर प्राध्यापक, वैदयकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-अ संवर्गातील पदांच्या एकूण ७१ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

MPSC MMERS Group-A Recruitment 2024 - Maharashtra Public Service Commission invites Online applications in prescribed...

Read More »

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) अंतर्गत शासकीय वैदयकीय महाविदयालये येथे रु. ५७,७००/- ते रु. १,८२,०००/- वेतनावर सहाय्यक प्राध्यापक, वैदयकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट-ब संवर्गातील पदांच्या एकूण ७६५ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

MPSC MMERS AP Recruitment 2024 - Maharashtra Public Service Commission invites Online applications in prescribed...

Read More »

धरमपेठ एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर अंतर्गत महाविदयालये येथे पदव्युत्तर शिक्षित/पीएच. डी. धारकांसाठी विविध सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण २९ भरती जाहीर

DES Nagpur Recruitment 2024 - Dharampeth Education Society, Nagpur invites Offline applications in prescribed format...

Read More »

मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटी (MES) संचलित मुंबई व पुणे येथील महाविदयालये येथे पीएच.डी. धारकांसाठी प्राचार्य पदाच्या एकूण ४ भरतींसाठी अर्जाची जाहिरात प्रकाशित

MES Principal Recruitment 2024 - Modern Education Society, Pune invites Online & Offline applications in prescribed...

Read More »