JOIN Telegram
Thursday , 18 April 2024
वर्तमान भरती  | अँप डाउनलोड   | सराव पेपर्स  
Breaking News

केंद्रीय विदयालय (KVS), भांडुप येथे रु. १८,७५०/- ते रु. २७,५००/- वेतनावर विविध शैक्षणिक आणि शिक्षकेतर पदभरतीसाठी मुलाखतीची सूचना

KVS Bhandup Recruitment 2024

KVS Bhandup Recruitment 2024Kendriya Vidyalaya, Bhandup has arranged an interview on the date 12/03/2024 to 15/03/2024 for various Teaching & Non-Teaching posts for session 2024-2025. The job location is Bhandup. The Official website & PDF/Advertise is given below.

केंद्रीय विदयालय, भांडुप यांनी प्रसिद्द केलेल्या जाहिराती नुसार येथे सत्र २०२४-२०२५ साठी विविध शैक्षणिक आणि शिक्षकेतर पदभरतीसाठी दि. १२/०३/२०२४ ते दि. १५/०३/२०२४ रोजी मुलाखत आयोजित केली आहे. अधिकृत वेबसाईट आणि PDF जाहिरात लिंक खाली दिलेली आहे.

महाराष्ट्रातील नोकरी अपडेट्ससाठी या लिंक वरून माझीनोकरी अँप लगेच डाउनलोड करा. 

केंद्रीय विदयालय, भांडुप भरती २०२४

या पदांसाठी भरती
 • १) पीजीटी
 • २) प्राथमिक शिक्षक (P.R.T.)
 • ३) टीजीटी
 • ४) वैदय 
 • ५) परिचारिका
 • ६) क्रीडा प्रशिक्षक/निर्देशक
 • ७) विशेष प्रशिक्षक/विशेष शिक्षण प्रशिक्षक
 • ८) संगणक निर्देशक
 • ९) समुपदेशक
 • १०) पीजीटी (संगणक शिक्षण)
 • ११) संगीत प्रशिक्षक/प्रशिक्षिका 
 • १२) आर्ट आणि क्राफ्ट शिक्षक 
शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव शैक्षणिक पात्रताकरिता जाहिरात/वेबसाईट बघावी.
एकूण पद संख्या तक्ता पहा/जाहिरात/वेबसाईट बघावी.
नोकरीचे ठिकाण भांडुप
मुलाखतीची तारीख आणि वेळ  दि. १२/३/२०२४ ते दि. १५/०३/२०२४ नोंदणीची वेळ – सकाळी ९.००. (तक्ता पहा/जाहिरात/वेबसाईट बघावी)
मुलाखतीचे ठिकाण केंद्रीय विदयालय, भांडुप, एन.सी.एच. वसाहत, कांजूरमार्ग (प.), मुंबई – ४०००७८, महाराष्ट्र.
 • वेतनमान – (तक्ता पहा/जाहिरात/वेबसाईट बघावी) – 
  • रु. २७,५००/- दरमहा
   • पीजीटी
   • पीजीटी (संगणक शिक्षण)
  • रु. २६,२५०/- दरमहा
   • टीजीटी
   • समुपदेशक
   • संगणक निर्देशक सेकंडरी 
  • रु. २१,२५०/- दरमहा
   • प्राथमिक शिक्षक (P.R.T.)
   • संगणक निर्देशक – प्राथमिक
   • विशेष शिक्षण प्रशिक्षक
   • योग शिक्षक 
   • क्रीडा प्रशिक्षक/निर्देशक
   • संगीत प्रशिक्षक/प्रशिक्षिका 
  • रु. १८,७५०/- दरमहा
   • आर्ट आणि क्राफ्ट शिक्षक 
  • परिचारिका – रु. ७५०/- दररोज ७ तासांसाठी.
  • वैदय – रु. १०००/- दररोज २-३ तासांसाठी.
 • पदांसाठीचे तपशील, अटी आणि शर्ती, विहित नमुना अर्ज, इतर सविस्तर PDF पहा आणि https://bhandup.kvs.ac.in/ येथे भेट दया.
 • सदर पदभरतीविषयी पुढील सूचना/तपशील/कोणतीही संस्करण/शुध्दीपत्रक/अदययावत माहितीसाठी https://bhandup.kvs.ac.in/ येथे वेळोवेळी भेट दया.

KVS Bhandup Recruitment 2024

 • Place of recruitment – Bhandup.
 • Name of the posts
  • 1) PGT
  • 2) Primary Teacher (P.R.T.
  • 3) TGT
  • 4) Doctor
  • 5) Nurse
  • 6) Counsellor
  • 7) Sports Teacher
  • 8) Computer Instructor 
  • 9) Yoga Teacher
  • 10) Special Educator
  • 11) Music Teacher
  • 12) Art & Craft Teacher
 • No. of posts – See table/advertise/Visit website. 
 • Payment – (See table/advertise/Visit website) –
  • Rs. 27,500/- pm 
   • PGT
   • PGT (Computer Education) 
  • Rs. 26,250/- pm 
   • TGT
   • Counsellor
   • Computer Instructor-Secondary 
  • Rs. 21,250/- pm.
   • Primary Teacher
   • Computer Instructor-Primary
   • Special Educator
   • Sport Coach/Instructors
   • Yoga Teacher 
   • Music Teacher
  • Rs. 18,750/- pm.
   • Art & Craft Teacher
  • Nurse –  Rs. 750/- per day for 7 hours.
  • Doctor – Rs. 1000/- per day for 2-3 hours.
 • For detailed information about educational qualification, terms & conditions, application procedure, prescribed format application form, other instructions etc. about above posts ref. PDF/Visit website – https://bhandup.kvs.ac.in/.
 • Interview date & time 12/03/2024 to 15/03/2024 – Registration time – 9.00 am
 • Venue – Kendriya Vidyalaya, Bhandup, NCH Colony, Kanjurmarg (w.), Mumbai-400078.
 • For all further announcements/details/any revision/corrigendum/updates about said recruitment visit website – https://bhandup.kvs.ac.in/ regularly.

सविस्तर माहितीकरिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.

अधिकृत संकेतस्थळ

PDF

जाहिरात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *